Mob wap sex chat app datingforbusyprofessionals com


Tekst sporočila (brez ključne besede) se objavi v programu izbranega televizijskega ali radijskega programa.

Pristop k storitvi Pristop k Storitvi je možen na naslednji način: Uporabnik pošlje na številko 3838 SMS sporočilo s ključno besedo storitve ter besedilom, za katerega želi, da bi bilo objavljeno v radijskem ali televizijskem programu .

Mob wap sex chat app-33

Ponudnik bo za izvajanje storitve uporabljal samostojno številko 3838. Pravila in pogoji uporabe in sudelovanja V servisih lahko sodelujejo vsi naročniki Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach GSM/UMTS, Mobi uporabniki, Debitelovi naročniki, (v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon ustrezno tehnološko podpira izbrano storitev in katerim so storitve omogočene skladno s ponudbo ponudnika poti.

Uporabnik mora pred prvo uporabo potrditi, da je seznanjen in se strinja s Pogoji, objavljenimi na

Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve NTH in navodili ponudnika poti.

Vsebine so besedila, besede, črke, slike, zvoki in zvočni efekti, ki jih uporabnik prejme ali pošlje preko SMS, MMS storitve ali WAP tehnologije.

V primeru, da se uporabnik s Pogoji ne strinja in jih ne potrdi z eno izmed možnih oblik, pri storitvah, ki so predmet pogojev ne more sodelovati.